Beopanon Medical d.o.o. - opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Beopanon Medical d.o.o.

Pere Velimirovića 1d

11000 Beograd

Tel .: + 381 (0) 11 3670 680

Fax.: + 381 (0) 11 3671 131

e-mail

 

Sertifikat ISO 9001:2008

Sanitarni blokovi i kabine
za bolničke prostorije

Sanitarni blok

Sanitarni blok - BEOPANON MEDICAL d.o.o.

Iz higijensko medicinskih razloga u svim bolničkim, ambulantnim i lekarskim prostorima u pravilu se ugrađuju toaletni blokovi izrađeni od posebnih kompozitnih materijala u kvalitetu za sanitarne uređaje.

Toaletni blokovi nove generacije izrađuju se iz sanitarnog akrilata, ojačan poliesterskim laminatom sa zadnje strane kao i "ukaširanim" ojačanjima na mestima za ugradnju umivaonika i ostale sanitarne opreme.

Takav blok podrazumeva da je celokupna prednja površina glatka i da nema nikakvih "fuga" u kojima se stvaraju gljivice kao kod keramičkih pločica.

Sanitarni blok - BEOPANON MEDICAL d.o.o.

Toaletni blok predstavlja element unutrašnjeg enterijera kao kompletna jedinica spremna odmah za ugradnju. Na sebi ima ugrađen umivaonik, jednoručnu lekarsku bateriju za toplu i hladnu vodu, dispenzer za tekući sapun, dozu za papirnate peškire(ubruse), kanticu za otpatke, ogledalo, neonsku svetiljku sa utičnicom i prekidačem.

To znači da je toaletni blok potrebno pričvrstiti za zid, priključiti na postojeću vodovodnu i električnu instalaciju i možete je koristiti.

Sanitarne kabine za zdravstvene ustanove

OSNOVNI OPIS

SANITARNE KABINE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Iz higijensko medicinskih razloga u sanitarne prostore se predviđaju montažne sanitarne kabine izrađene od armiranog poliestera koji je samogasiv i u kvalitetu za sanitarne uređaje.

To omogućava da su blokovi glatki kao i plafon i nema nikakvih «fuga» kao kod keramičkih pločica. Sanitarne kabine su sastavljene iz više elemenata, u zavisnosti od potreba transporta do objekta.

Svi elementi su izrađeni od poliestera osim umivaonika, WC školjke, vodokotlića, i elemenata za papirnate peškire (ubruse) i dezinficijens.

Sa spoljašnje strane kabina nalaze se montažno pregradni blok ili zid, a između mineralna vuna debljine 5 cm, kao zvučna i toplotna izolacija.

GRAĐEVNE KARAKTERISTIKE

SANITARNE KABINE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Svi uglovi na kabinama izvedeni su zaobljeni s radijusima cca 5 cm. Na mjestima gdje se sastavljaju elementi vrši se silikoniranje i spajanje pocinčanim vijcima s vanjske strane.

Ulazni otvor u sanitarnim kabinama mora biti veličine za ugradnju vrata zidarske mjere 75x215 cm ovisno o detalju vrata.

Nosiva konstrukcija kabine izrađena iz pocinčanih profila koji se oblažu u poliesterski laminat na vanjski dio kabine.
Vertikalna ojačanja stijena su od drvenih elemenata ukaširani u poliesterski laminat.

Svaka kabina ima četiri noge koje moraju biti izvedene tako da omogućavaju visinsku regulaciju.

Sva sanitarna oprema i elementi pričvršćuju se na stijenu kabina tako čvrsto da ne izazivaju eventualna iskrivljenja stijena.

Oblici kabina i boje usklađuju se sa arhitektom.

VODOVODNE INSTALACIJE I SANITARNI ELEMENTI

SANITARNE KABINE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Svi sanitarni elementi kao što su armature, WC školjke, umivaonici i ostalo kao i sav potrebni razvod instalacija od korisnika do priključka na razvod instalacija u objektu su sastavni dio kabine.

Priključke svih instalacija sanitarne kabine na razvod instalacije objekta izvodi izvođač sanitarnih kabina.

Priključni ventili na vodovodnu instalaciju objekta nisu sastavni dio kabina i izvode ih izvođači kućne instalacije.

Na sanitarnoj kabini iza, gdje je izveden priključak na razvod vode i dovod kanalizacijskog voda izveden je revizioni otvor za kontrolu instalacija, različitih veličina, ovisno o vrsti sanitarne kabine.

SANITARNE KABINE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Pokrov revizionog otvora izrađen je iz istog materijala kao i sanitarna kabina. Pokrov revizionog otvora je montažno-demontažni, vodonepropustan.

 

 

Linet - Sve vrste bolničkih kreveta i nameštaja Beka Hospitec - oprema za fizioterapiju, hidroterapiju i rehabilitaciju Midmark Fjordblink - bazeni za porode u vodi Gardhen Bilance - kreveti i stolice za vađenje krvi i dijalizu Funeralia - oprema za patologiju Silentia - paravani Medicanvas - negatoskopi CFS - razna kolica od INOX-a, INOX pultovi, kirurška korita RQL - ginekološki, urološki, proktološki i internistički pregledni stoloviAt-os disinfection technology KlaroTemp-riteRopimexSegufix - sistem za humano vezanje pacijenataMetzmodul
© 2008. BEOPANON MEDICAL d.o.o.